Laza rostos kötőszövet szövettan


laza rostos kötőszövet szövettan

Beugró kiskérdések A vizsga előtt minden hallgatónak öt kérdésre kell válaszolnia. Legalább 3 sikeres válaszadás után vizsgázhat. Genetikai kód: Az a kulcs, amely megmutatja, hogy a nukleinsav genetikai információ hogyan határozza meg a fehérjék aminosav összetételét.

Alapegysége a 3 nukleotidból álló triplet, mely egy aminosavat laza rostos kötőszövet szövettan. Nukleotidok felépítése: -foszforsav H3PO3 -pirimidin szerves bázisok citozin, timin, uracil -purin szerves bázisok adenin, guanin tRNS kötőhelyei: -antikodon mRNS-hez való kötődés helye -aminosavaktiváló enzim kötőhelye -a riboszómához való kötődés helye -CCA-triplet, az aktivált aminosavak kötőhelye A-csík: A harántcsíkolt izomszövet szerkezeti egységének, a sarcomernek a hosszabbik csíkját nevezzük, amit az A-filamentumok alkotnak.

aki a térd artrózisát kezeli

Aktin: Izomfehérje. Egy általánosan elterjedt izomfehérje az laza rostos kötőszövet szövettan sejtekben. Fonalas állapotát globulásris monomerjeinek polimerizációja hozza létre. Allél: Eltérő génváltozatok. Pl: kék szem, barna haj Alternatív splicing: Ennek során ugyanabból a pre-mRNS-ből vállízületi fájdalom okai érett mRNS-ek képződhetnek, amelyek egymástól eltérő fehérjék szintézisét képesek irányítani.

Amnion üreg: A hólyagcsíra sejtjeiből kialakúló egyik üreg, melyet magzatvíz tölt ki. Apoptózis: A sejthalálnak az a formája, melyet endonukleázok, meghatározott program szerint hajtanak végre. A DNS feldarabolódik és a nukleoszómás szerkezet elemeire esik szét.

  1. Eszköztár: Többrétegű elszarusodó laphám A többrétegű elszarusodó laphám érési folyamatokon átmenő hámsejtekből áll.
  2. A sportmozgások biológiai alapjai
  3. Mozaik Digital Learning
  4. Forró kefe fájó ízület

Ez a folyamat a sejtmagban membránvédetten zajlik le. Intermedier anyagcsere: Az élő szervezetekben az anyagfelvétel és -leadás között lezajló átalakítási folyamatok összessége. Az intermedier anyagcserében egyszerre mennek végbe a sejtbe került anyagok lebontási és felépítési folyamatai. Iránya nagymértékben függ a táplálkozástól. Ivari kromatinrög: A korai embrionális fejlődés során a nőkben az egyik X kromoszóma véglegesen heterokramizálódik, inaktiválódik, majd egy kicsi, tömör kromatinszemcsét alkot.

Ez a kromatinszemcse kitapad a sejtmag hártyájához, ezt nevezzük kromatinrögnek vagy Barr-testnek. Barázdálódás: A zigóta osztódási folyamata. Következményeként a sejtszám állandóan duplázódik.

Az utódsejtek állandóan kisebbek lesznek.

Kötőszövet

Bazális csíkolat: A vesetestecskék kanyarulatos csatornáiban reszorpciót folyadék visszaszívást végző sejtek bazális alapi részén található sejtmembrán betüremkedések, melyek növelik a felszínt. Bazális membrán: Hámszövetekben lévő alaphártya. A bazális felszín és a kötőszövet határán kialakuló, fehérjékből és szénhidrátból felépülő rostszerű szövedék.

Belső magzatburok: A hólyagcsíra belső felszínéről leváló sejtek körülveszik az amnionüreget és a szikhólyagot, mintegy burokba zárják. Ez a belső magzatburok.

Vér és egyéb kötőszöveti

A további sejtosztódás a sejtek átrendeződésével jár laza rostos kötőszövet szövettan blastula belsejében, megjelenik az embryo-csomó. Centroszóma és a centriólumok: A sejtváz mikrotubuláris rendszerének kialakításaában résztvevő sejtszervecskét nevezzük centrószámának sejtközpontnak. A centroszóma két egymásra merőleges hengerből, a cenrtiólumokból és pericentrioláris anyagból áll. Citromsavciklus: A mitokondrium alapállományában zajló körfolyamat, laza rostos kötőszövet szövettan szén-dioxidot és jelentős mennyiségű NADH-t termel.

Contergan hatás: A Contergan gyógyszer egy thalidomid teratogén szer, melyet a terhességi hányás csillapítására használták. Ekkor több ezer fejlődési rendellenességgel született csecsemő jelent meg a szülészetben.

Fókakezéséget, kisszeműséget illetve végtagnélküliséget okozott a gyógyszer.

Érettségi 2018 - Biológia: Az ember immunrendszere

Crossing over: A kromatidák közötti reciprok kicserélődés folyamata, ami a kapcsolt gének rekombinációját eredményezi. A meiózis I. Cytotrophoblast: A beágyazódás során a trophoplast ismét differenciálódik, egy belső, köbös sejtekből álló rétegre. Ezt a réteget nevezzük cytotrophoblatnak. Dendritek: Az axonnál rövidebb nyúlvány.

Feladata az ingerületek szomszédos sejtektől való összegyűjtése és továbbadása. Dermatom: A szomita alsó részéből kialakuló kutiszlemez, amely a bőrkötőszöveteinek a telepe. Diploid: Kétszeres kromoszómaszerelvényű sejt, ameIy két haploid n genomot tartalmaz.

laza rostos kötőszövet szövettan a bal térd fájdalmainak okai

Ivaros szaporodás esetén az egyik genom anyai, a másik apai eredetű. Jele: 2n Domináns-recesszív öröklésmenet: A domináns-recesszív öröklődésnek egy jellegzetes változata a kodominancia jelensége.

Emberi ABO vércsoportrendszer. Down-szindróma: A es testi kromoszóma autoszóma számbeli rendellenessége, triszómiája. Ebert féle vonal: A szívizomszövet sejtjei között található, összetett sejtkapcsoló struktúra. Ektoderma: Külső csíralemez, a bélcsíra képződésekor kialakuló külső sejtréteg, melyből a kültakaró, a bőr és az idegrendszer fejlődik. Elasztikus rostok: A lazarostos kötőszövet egyik rostfélesége, melyek jóval vékonyabbak, mint a kollagénrostok.

laza rostos kötőszövet szövettan a térdfájdalom blokádja

Nem kötegekből állnak, hanem egynemű, gyakran elágazó vagy hullámos fonalak. Igen rugalmasak, elszakadva felcsavarodnak. Elektronmikroszkóp: Az optikai mikroszkóppal vagy fénymikroszkóppal ellentétben elektroncsóvával világítja meg a megfigyelendő tárgyat.

laza rostos kötőszövet szövettan méz kezelés ízületi gyulladás

Az elektron sugárzás hullámhossza lényegesen kisebb a fénysugár hullámhosszánál, ami sokkal erősebb nagyítást tesz lehetővé. A legismertebb a transzmissziós elektronmikroszkópami a tárgy megfigyelését elektronsugárral való átvilágításban végzi, és a pásztázó elektronmikroszkópami a visszavert elektronok segítségével állít elő képet a tárgy felületéről. Elektrotranszportlánc: Biokémiai redukciós-oxidációs reakciók egymást követő sora, amelyben elektronátmenet történik hordozók sorával.

Elektrontranszportlánc, amelyet légzési láncnak is neveznek, képezi az aerob légzés utolsó lépését. A molekuláris oxigénnek adja át az elektronokat és a hidrogénatomokat a Krebs-ciklusból, víz kialakításával. Embrioblast: A hólyagcsíra felszíni sejtjeinek egy része.

Embriócsomó: A barázdálódás végén keletkező hólyag blastula egyik csúcsán keletkező sejthalmaz, melyből az embrió teste fog kifejlődni.

A pigmentsejtek

Endoderma: Belső csíralemez, melyből a zsigerek telepei alakulnak ki. Exon: A több darabban kódolt gének kifejeződő szakasza, melyeket egymástól közbeékelt DNS szakaszok, intronok választanak el. Uniformitás: Homozigóta szülők kereszteződéséből származó utódok minden tagja genotípusát és fenotípusát tekintva egyforma. Szegregáció: Az F1 nemzedék tagjainak egymással való kereszteződéséből származó második utódnemzedék F2 tagjai között bizonyos arányban újra felbukkannak az eredeti szülői tulajdonságok.

Fakultatív heterokromatin: A heterokromatin funkcionálisan inaktív. Amennyiben csak a sejt adott állapotában nem működik, és később újra indulhat rajta az RNS-szintézis, akkor beszélünk fakultatív heterokromatinról.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

Fáziskontraszt mikroszkóp: Egy speciális kondenzorból és egy úgynevezett fáziskontraszt-objektívből áll, ezekkel kell a közönséges mikroszkópot kiegészíteni. A fáziskontraszt-eljárással kapott kép igen kontrasztos, és ezért különösen jól használható szövettenyészetben az alaphoz letapadt, elvékonyodott sejtek, valamint nagyon vékony 0, μmfestetlen metszetek vizsgálatára.

Ezt töltik ki a kötőszövet bizonyos sejtjei által termelt kötőszöveti rostok és a mikroszkópos szinten szerkezet nélkülinek tűnő kötőszöveti alapállomány.

Fehérjék elsődleges szerkezete: A 20 féle aminósav lehetséges sorrendjét jelenti, ami természetesen genetikailag kódolt, szigorúan meghatározott. Fehérjék másodlagos szerkezete: A másodlagos vagy szekunder szerkezeten a peptidgerinc hidrogénkötések által stabilizált lokális legalább négy aminosavra kiterjedő rendezettségét értjük.

E szerkezeti elemek legfőbb csoportjai a hélixek, a redők, a laza rostos kötőszövet szövettan és a kanyarok; leggyakoribb az α-hélix, és a β-redő. Fehérjék harmadlagos szerkezete: A polipeptidlánc térbeli elrendeződése, feltekeredése, felcsavarodása, összetekeredése képezi a fehérjék harmadlagos szerkezetét.

Vér és egyéb kötőszöveti

Így jönnek létre a globuláris fehérjék. Fehérjék negyedleges szerkezete: Bizonyos fehérjéket több peptidlánc alkot, melyeket ez esetben alegységeknek nevezünk. A peptidláncok lehetnek azonosak vagy eltérőek, számuk általában nem haladja meg a nyolcat, de ismertek fontos kivételek: pl. A fehérjeszintézis két szintere: Sima, és durva felszínű endoplazmatikus retikulum.

laza rostos kötőszövet szövettan hogyan kezelik az artritist az artrózis

Féldezoszóma: A hemidezmoszómák fél dezmoszómák a folt dezmoszómákhoz hasonló struktúrák, amelyek segítségével a sejtek az extracelluláris mátrix komponenseihez kötôdnek.

A hemidezmoszómákat a sejtek bazális térfelén találjuk, ahol feladatuk a bazális laminához való rögzítés. Fenotípus: Az allélek által kialakított látható, mérhető, egyéb módon kifejezésre juttató, külső jellegek, amely a genotípus és a környezeti tényezők kölcsönhatásának eredményeként jön létre.

Fluorescens mikroszkóp: A fluoreszcens mikroszkópban a fényforrás maga a vizsgált minta. A fluoreszkáló anyagok ugyanis fénnyel történő gerjesztés hatására fotonokat bocsátanak ki.

Neuro Szövettan Flashcards Preview

Foltdezmoszóma: A leggyakoribb sejtkapcsoló struktúra a patenthoz hasonlítható macula adherens, szintén lehorgonyozó kapcsolódás. Afoltdezmoszóma területén a szomszédos citoplazmákban egy fehérjékből képződő korong plakk letesít kapcsolatot a transzmembrán fehérjék és a sejtváz intermedier filamentumai között.

Foszfatidok: A lipidek csoportjába tartoznak. Molekuláit a glicerin, zsírsav, és foszforsav építi fel. Legegyszerűbb képviselőjük a foszfatidsav.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Orrüreg és felső légutak szöveti szerkezete. Regio cutanea. Gyakorlatilag a vestibulum nasinak fele meg, ahol egy vékony csíkban a kültakaró többrétegű elszarusodó laphámja befordul az orrüregbe.

Amfipatikus jellegűek, ez a kettős jelleg a zsírsavak és a foszforsav jelenlétéből adódik: a zsírsavak hidrofób, apoláris tulajdonságúak, ellenben a foszforsav hidrofil éspoláris. Gasztruláció: Az embrió kifejlődése, ahol a barázdálódáskor létrejött sejtek végleges helyükre kerülnek, kialakulnak a csíralemezek, amelyekből megindul a szervképződés.